Beč | Nova godina 2023 – 21/5
Cena od:
Bus
ID aranžmana: 0
Ovaj aranžman gleda još 4 osoba.

Upit za putovanje

Ukoliko želite da vas kontaktira turistički agent, kliknite na dugme POŠALJI UPIT.
Ukoliko želite da kupite (rezervišete) aranžman, klilknite na dugme REZERVIŠI ODMAH.
Filteri
Kategorija smeštaja

  VAŽNO:

  Beč Nova godina 2023 - provedite novogodišnje praznike sa svojom najdražom osobom, pod svetlima najlepše evropske prestonice.
  Ostale aranžmane za Beč možete pogledati na sledećim linkovima:
  Beč putovanje
  Sve naše novogodišnje aranžmane možete pogledati na sledećem linku: NOVA GODINA 2023
   
  VAŽNO:
  • Cene iz tabele važe do subote ili do popunjavanja slobodnih mesta.
  • Navedene cene iz tabele se odnose na PAKET ARANŽMAN (100% hotelski smeštaj sa doručkom i prevozom) za polazak iz Novog Sada i Beograda.
  • Za polazak iz Niša i Kragujevca, cena iz tabele se uvećava za 16 evra. Prevoz iz Niša i Kragujevca biti organizovan u slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika – minimum 40 (proveriti u agenciji).
  • VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U AUSTRIJU: https://mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/austrija
  • PROVERITE VAŽNOST PASOŠA! Minimalan rok važenja pasoša za ulazak u zemlje EU iznosi 3 meseca od datuma završetka putovanja.
  • Putnici koji ne poseduju putne isprave Republike Srbije dužni su da se upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
  PRODAJNA MESTA:
  • Novi Sad, Danila Kiša 11, 021 544 444, 064 00 293 70
  • Beograd (Fun Group), Balkanska 27, 011 26 86 064, 060 500 61 60
  • Niš (Balkan Fun), TC Kalča (prizemlje), 018 310 50 30, 069 500 25 24

  Doček Nove godine 2023 Beč

  Opis destinacije: Elegantna carska prestonica na kojoj su vekovi ispisali svoje tragove… To nisu bili oni isprazni, dosadni vekovi, već vekovi puni dinamike i događaja… Prestoni grad moćne carevine nije ni mogao nikako drugačije izgledati, nego otmeno i raskošno, i to u svakom centimetru kaldrme starih vremena… Habsburzi su se potrudili da ovaj grad u svemu bude oličenje njihove velike i moćne carevine angažujući niz izuzetnih arhitekata i umetnika koji su radili na izgradnji i ulepšavanju grada… Tokom celog 19. veka, a ponajviše tokom vladavine Franca Jozefa, Beč je zadobijao raskošno ruho koje je sve one koji su dolazili u ovaj grad ostavljalo bez daha… Pored tog starog Beča, postoji i onaj novi, poslovni i užurbani, sa tornjevima i oblakoderima od čelika i stakla… Čak i taj, Novi Beč, izgleda otmeno!

  1. dan / Beograd – Novi Sad – Mađarska – Austrija:

  Sastanak grupe na dogovorenom mestu u u poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Mađarske uz usputna zadržavanja radi odmora, osveženja i regulisanja graničnih i carinskih formalnosti.

  2. dan / Beč – Doček Nove godine (fakultativno):

  Dolazak u Beč u ranim jutarnjim časovima. Sledi prva info tura i upoznavanje Beča u pratnji vodiča: Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, Opera, Univerzitet, Hofburg - kompleks imeprijalnih palata, katedrala Sv. Stefana, koja poseduje najčuvenije zvono u Evropi “Pumerin”, koje danas zvoni samo za Novu godinu.. Slobodno vreme za šetnju i razgledanje grada. Nakon obilaska povratak i smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Fakultativni odlazak na doček Nove Godine u Beču koji se tradicionalno održava na ulicama i gradskim trgovima. Povratak u hotel. Noćenje.

  3. dan / Šenbrun – Belvedere (fakultativno):

  Doručak. Fakultativni odlazak do čuvenog dvorca Šenbrun, letnje imperijalne rezidencije Habzburgovaca. Šetnja kroz park koji ga okružuje i obilazak unutrašnjosti dvorca. UNESCO je Šenbrunsku palatu 1996. god. uvrstio na listu Svetske baštine. Zatim sledi poseta još jednoj raskošnoj palati Belvedere, barokni dvorac iz XVIII veka. Danas je kompleks Belvedere pretvoren u muzej. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

  4. dan / Parndorf (fakultativno) – Austrija – Mađarska:

  Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta tržnog centra Parndorf, koji je veoma poznat u Evropi po radnjama najpoznatijih svetskih robnih marki. Vreme predviđeno za kupovinu. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja preko Mađarske i Srbije uz usputna zadržavanja radi odmora, osveženja i regulisanja carinskih i graničnih formalnosti.

  5. dan / Srbija – Novi Sad – Beograd:

  Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. KRAJ PROGRAMA.

   

  Cena uključuje:

  • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio-video oprema)
  • 2 noćenja sa doručkom u izabranom smeštaju
  • Usluge pratioca/vodiča grupe tokom trajanja aranžmana
  • Panoramsko razgledanje Beča u pratnji vodiča
  • Organizaciju putovanja u celini

  Cena ne uključuje:

  • Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje do osigurane sume 15.000 evra – 1,25 evro dnevno – plaćanje u agenciji
  • Fakultativne izlete
  • Individualne troškove putnika

  NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

  • Popunjavanjem on-line upita na sajtu.
  • Dolaskom u agenciju.
  • Rezervacijom putem telefona ili e-maila.

  NAČIN PLAĆANJA:

  1. Uplata pre putovanja:
  • Akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora (gotovinski u prostorijama agencije, uplatom na račun ili platnom karticom - VISA, DINA, MAESTRO, MASTER)
  • Ostatak je potrebno uplatiti najkasnije do 20 dana pre početka aranžmana (u prostorijama agencije, na tekući račun ili platnom karticom).
  2. Uplata na rate – čekovi građana:
  • Akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora.
  • Ostatak u jednakim mesečnim ratama putem čekova (do 6 rata od datuma prijave).
  3. Uplata na rate - administrativana zabrana:
  • Akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora.
  • Ostatak u jednakim mesečnim ratama putem administrativne zabrane (do 6 rata od datuma prijave).
  Napomene u vezi plaćanja:
  • Čekovi ili administrativna zabrana treba da se dostave najkasnije do 20 dana pred put.
  • Ukoliko želite da platite preko račina firme pošaljite nam podatke od iste i izdaćemo vam predračun / fakturu.
  • Plaćanje svih naših aranžmana vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS) na dan uplate. Kurs možete proveriti ovde.

  OSTALE NAPOMENE:

  • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Dunav osiguranja.
  • Putnici su u obavezi da dostave podatke iz pasoša za polisu osiguranja najkasnije 48h pre putovanja.
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
  • Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi (dakle II, III i IV red).
  • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
  • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
  • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
  • Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja... ne rade.
  • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
  • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2,5 do 3,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
  • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
  • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.lidertravel.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
  • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
  • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
  • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje).
  • Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu
  • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
  • Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm.
  • Turistička agencija Lider Travel je ekskluzivni partner Fun Group Travel Comapny za teritoriju AP Vojvodine i posreduje u prodaji aranžmana.
  • Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi organizatora putovanja Fun Group Travel Company. Licenca OTP 109/2021.
  • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

  Beč Nova godina 2023 - izleti

  Dvorac Šenbrun

  Palata Šenbrun (Schloss Schönbrunn) je jedan od najvažnijih kulturnih spomenika u Austriji kao i jedna od glavnih turističkih atrakcija u Beču zbog ogormnog broja poseta (preko 2,5 miliona svake godine). Ova raskošna palata i nekadašnja letnja rezidencija Habzburga, sagrađena je početkom XVII veka od strane Maksimilijana II, a zavšena je za vreme vladavine Marije Terezije.

  Izlet po palati pruža posetiocu šansu da vidi sjajnu galeriju baroknih i rokoko državnih soba i da se divi poznatim freskama na plafonu Velike galerije i Holu ogledala gde je Mocart nekada svirao.

  Rezidencija, parkovi, zoo vrt za koji se smatra da je najstariji na svetu, letnjikovac, lavirint i jezero, koji čine kompleks Šenbruna UNESKO je uvrstio na listu Svetske baštine 1996. god.

  Dvorac Šenbrun

  Izlet do Bratislave

  Samo 60-ak kilometara od popularnog austrijskog Beča, u Slovačkoj je smešten predivan i misteriozan grad – Bratislava. Grad u kojem živi duh prošlosti, lepotica na Dunavu, kao da ne dobija onoliko pažnje koliko zaslužuje. Ako ste se pitali koji je najbolji period da posetite ovu lepoticu na Dunavu, to je svakako za vreme novogodišnjih praznika, kako biste osetili pravi duh Slovačke prestonice. Po dolasku u Bratislavu, zajednički odlazak na panoramsko razgledanje grada i obilazak stare tvrđave (Katedrala Svetog Martina, Palata Grasalkovič, Plava crkva…) i šetnja romantičnim delom starog grada na obali Dunava.

  Bratislava Beč docek nove godine

  Prater

  Poseta Prateru (Wiener Prater), velikom prirodnom parku koji se nalazi između Dunava i Dunavskog kanala, pomalo liči na odlazak u neki drugi svet u odnosu na sam grad Beč. Pokrivajući površinu od 3200 hektara, ovaj ogromni park - nekada kraljevsko lovište - dugo je bio jedno od najpopularnijih bečkih rekreativnih područja.

  Prater nudi za svakoga po nešto, od uzbuđenja na starinskim vožnjama u tematskim parkovima, preko večere i plesa, do parka sa temom dinosaurusa za decu. Vrhunac za posetioce je vožnja čuvenim džinovskim točkom (Viener Riesenrad), bečkom znamenitošću koja pruža sjajan pogled na grad još od 1896. Poseta parku Prater noću je veoma zabavna i apsolutno je naša preporuka.

  BEČ PRATER

  Beč na dlanu

  Odlazak u jedinstveni grad, prestonicu Austrije. Beč čemo obići u pratnji vodiča uz posetu poznatim znamenitostima (Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, Opera, Univerzitet, Hofburg - kompleks imeprijalnih palata, katedrala Sv.Stefana, koja poseduje najčuvenije zvono u Evropi “Pumerin”, koje danas zvoni samo za Novu godinu. Ostatak slobodnog vremena ćemo iskoristite za uživanje ili šoping u ovom sjajnom gradu.

  UKLJUČENO U CENU Beč Nova godina

  New year in Vienna

  Beč će i ovog puta na prelasku iz stare u novu godinu biti aposlutno jedan od najuzbudljivijih gradova Evrope.Ceo grad se pretvara u veliku, veselu zabavu sa obiljem predstava i muzičkih pozornica, galerije i muzeji širom otvorenih vrata, zabavni vašar kod Pratera, brzi kurs valcera i šarene tezge sa suvenirima, hranom i kuvanim vinom...kakvog god da ste raspoloženja ili ukusa - garantujemo vam odličan provod na nekom od gradskih trgova!

  INDIVIDUALNI DOČEK NOVE GODINE Beč Nova godina

  Parndorf outlet shopping

  PARNDORF outlet se nalazi na autoputu Budimpešta – Beč, na jezeru Nojzidl. 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od zenske, muske i mode za decu, sportske obuće, modnih dodataka, stakla, porcelana, torbi, poklon artikala, dekoracija, igracaka - stavlja do znanja da je ovo jedan od najboljih outlet centara u Evropi. Brendovi su na popustu od 30%-70%. Atmosfera centra je prijatna i opuštajuća samo naprezanje šta izabrati od toliko ponuda :)

  Parndorf outlet shopping