Informacije o važenju pasoša:

Za putovanje u zemlje Evropske Unije potrebno je da pasoš važi još 3 meseca nakon povratka sa putovanja. 

Za putovanje u Tursku i Egipat potrebno je da pasoš važi još 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

Na sledećem linku možete se informisati o vizama i režimu ulaska državljana Republike Srbije u sve zemlje:

Vize i informacije o državama

Na sledećem linku možete se informisati o Covid-19 uslovima za putovanje koji se odnosi na državljane Republike Srbije:

Covid – 19 uslovi za državljane Srbije

Na sledećem linku možete se informisati o Covid-19 uslovima za putovanje koji se odnosi na državljane Bosne i Hercegovine:

Covid – 19 uslovi za državljane Bosne i Hercegovine

Navedena uslove ne definiše turistička agencije Lider Travel i ista su podložna promenama. Putnik je odgovoran da sa amabsadom zemlje u koju putuje proveri sva pravila koja se odnose na period važenja pasoša, kao i uslove za ulazak u zemlju, kako bi se izbegle neprijatnosti na granicama.