Informacije o važenju pasoša i vizama:

Za putovanje u zemlje Evropske Unije potrebno je da pasoš važi još 3 meseca nakon povratka sa putovanja

Za putovanjeTursku i Egipat potrebno je da pasoš važi još 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

Vize i informacije o državama (za državljane Srbije)

Covid uslovi za ulazak u sve zemlje:

Covid – 19 uslovi za ulazak (za državljane Srbije)

Covid – 19 uslovi za ulazak (za državljane Bosne i Hercegovine)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Navedena uslove ne definiše turistička agencija Lider Travel i ista su podložna promenama. Putnik je odgovoran da sa ambasadom zemlje u koju putuje proveri sva pravila koja se odnose na period važenja pasoša, kao i uslove za ulazak u zemlju, kako bi se izbegle neprijatnosti na granicama.