Za sve ljubitelje prirode i Raftinga Tarom na samoj destinaciji organizujemo i izlet do planine Zelengora.

Polazak iz kampa u 08.00 časova terenskim vozilom na Zelengoru u pravcu Čemerna.

Ova planina se sa razlogom zove Zelengora – prostrana, nepregledna i sva u ogrtaču od šuma i zelenih pašnjaka. Prostire od granice sa Crnom Gorom kod Avtovca na jugoistoku, do kotline reke Drine na severoistoku i planine Lelija kod Kalinovika na severu, preko terena tri opštine: Gacko, Kalinovik i Foča. Masiv je poznat po velikom broju glacijalnih jezera, od kojih su najpoznatija; Kotlaničko, Orlovačko, Štirinsko, Jugovo, Donje Bare i Gornje Bare.

Vreme vožnje u jednom pravcu traje oko 2,5 sata (Kamp – Borovno brdo 85 km). Dolazak na prevoj ispod Borovna brda odakle počinje pešačenje i uspon na Bregoč (2015 m). Bregoč, najviši vrh Zelengore, je izuzetan vidikovac na najprostraniju i, kako mnogi kažu, najljepšu planinu na Balkanu, a možda i šire.

Zelengora je planina koja je izuzetno bogata vodama: jezerima, potocima, izvorima, rečicama i rekama. Ova planina je kao iz bajke. Zelenilo, vode, jezera, bogat biljni i životinjski svet – sve ovo ima jedan opojni doživljaj za svakog ko dođe ovde.

Planine Zelengore graniče sa severa Jelečkim planinama Husadom i Radomišljom, sa severozapada Zagorjem, Vučjim brdima i Obljem, sa zapada, jugozapada i juga rekom Neretvom, Gredeljom, ušćem Jabušnice, Sutjeskom, sa jugoistoka i istoka kanjonom Sutjeske, rijekom Sutjeskom, planinom Volujak i Maglić, sa sjeveroistoka Malušom planinom i Rudom planinom. Ceo kompleks Zelengore obuhvata oko 150-160km² površine.

Zelengora ima bogatu floru i faunu, posebno u delu gde se nalazi prašuma Perućica.

Spust sa Bregoča vodi preko Orlovačkog, jednog od najlepših i Borilovačkog, jedinog veštačkog jezera na Zelengori, prema polaznoj tački, stazom srednje težine. Visinska razlika u usponu kao i u spustu je oko 650 metara, dok je dužina staze oko 11 km. Vreme pešačenja 5 – 6 sati.

Zelengora je planina koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Mesto koje malo uzima, a zauzvrat daje mnogo. Nudi mogućnost aktivnog odmora, ali tu je pre svega odmor za dušu. Idealno mesto da napunite baterije, daleko od gradske buke i gužve.