Svi polasci
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL ANADOLU 2* 1/2 sa doručkom104€114€127€127€127€127€127€114€104€104€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL HBS ABEM 2* 1/2 sa doručkom104€111€127€127€127€127€127€113€104€104€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL TECIMEN 2* 1/2 sa doručkom104€114€127€127€127€127€127€113€104€104€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL GRAND NETT 2* 1/2 polupansion-2184€194€219€230€230€230€230€184€184€127€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL MELIKE 2* 1/2 polupansion196€207€253€253€253€253€242€196€196€182€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL SURTEL 3* 1/2 all inclusive414€414€472€472€472€472€467€426€394€359€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL PONZ 3* 1/2 polupansion299€311€357€357€357€357€357€322€296€265€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL CAGDAS 2* 1/2 sa doručkom150€168€173€173€173€173€173€150€150€150€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL SANTUR 3* 1/2 polupansion173€173€190€230€230€230€220€173€173€150€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL BLUE SEA 3* 1/2 polupansion183€207€221€253€253€253€245€207€204€173€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: DABAKLAR KUšADASI 4* 1/2 polupansion196€227€299€299€299€299€299€217€196€175€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL ARORA 4* 1/2 all inclusive460€477€526€598€598€598€574€518€453€370€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL BELMARE 4* 1/2 all inclusive413€437€541€552€552€552€552€403€375€343€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL DERICI 4* 1/2 polupansion380€380€412€426€426€426€412€380€342€305€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL AYMA BEACH RESORT 4* 1/2 polupansion196€196€299€299€299€299€288€242€237€196€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL MY AEGEAN STAR 4* 1/3 all inclusive (promo)423€472€575€587€587€587€564€472€430€393€
1/2 all inclusive (standard)446€495€598€610€610€610€587€495€453€416€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* 1/2 all inclusive851€897€978€1058€1058€1058€1010€897€874€874€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: OMER HOLIDAY VILLAGE 4* 1/2 all inclusive (club soba)610€690€887€909€909€909€909€690€690€587€
1/2 all inclusive (superior soba)656€736€933€955€955€955€955€736€736€695€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* 1/2 all inclusive (standard)858€968€1093€1093€1093€1093€1093€909€860€748€
1/2 all inclusive (superior)922€1047€1185€1185€1185€1185€1185€1001€938€794€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0906.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL SECKIN AK 2* 1/2 sa doručkom119€137€161€161€161€161€148€127€127€127€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL ANADOLU 2* 1/2 sa doručkom104€114€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL HBS ABEM 2* 1/2 sa doručkom104€111€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL TECIMEN 2* 1/2 sa doručkom104€114€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL GRAND NETT 2* 1/2 polupansion-2184€194€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL MELIKE 2* 1/2 polupansion196€207€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL SURTEL 3* 1/2 all inclusive414€414€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL PONZ 3* 1/2 polupansion299€311€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL CAGDAS 2* 1/2 sa doručkom150€168€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL SANTUR 3* 1/2 polupansion173€173€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL BLUE SEA 3* 1/2 polupansion183€207€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: DABAKLAR KUšADASI 4* 1/2 polupansion196€227€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL ARORA 4* 1/2 all inclusive460€477€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL BELMARE 4* 1/2 all inclusive413€437€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL DERICI 4* 1/2 polupansion380€380€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL AYMA BEACH RESORT 4* 1/2 polupansion196€196€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL MY AEGEAN STAR 4* 1/3 all inclusive (promo)423€472€
1/2 all inclusive (standard)446€495€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* 1/2 all inclusive851€897€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: OMER HOLIDAY VILLAGE 4* 1/2 all inclusive (club soba)610€690€
1/2 all inclusive (superior soba)656€736€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* 1/2 all inclusive (standard)858€968€
1/2 all inclusive (superior)922€1047€
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL SECKIN AK 2* 1/2 sa doručkom119€137€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL ANADOLU 2* 1/2 sa doručkom127€127€127€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL HBS ABEM 2* 1/2 sa doručkom127€127€127€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL TECIMEN 2* 1/2 sa doručkom127€127€127€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL GRAND NETT 2* 1/2 polupansion-2219€230€230€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL MELIKE 2* 1/2 polupansion253€253€253€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL SURTEL 3* 1/2 all inclusive472€472€472€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL PONZ 3* 1/2 polupansion357€357€357€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL CAGDAS 2* 1/2 sa doručkom173€173€173€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL SANTUR 3* 1/2 polupansion190€230€230€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL BLUE SEA 3* 1/2 polupansion221€253€253€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: DABAKLAR KUšADASI 4* 1/2 polupansion299€299€299€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL ARORA 4* 1/2 all inclusive526€598€598€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL BELMARE 4* 1/2 all inclusive541€552€552€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL DERICI 4* 1/2 polupansion412€426€426€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL AYMA BEACH RESORT 4* 1/2 polupansion299€299€299€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL MY AEGEAN STAR 4* 1/3 all inclusive (promo)575€587€587€
1/2 all inclusive (standard)598€610€610€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* 1/2 all inclusive978€1058€1058€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: OMER HOLIDAY VILLAGE 4* 1/2 all inclusive (club soba)887€909€909€
1/2 all inclusive (superior soba)933€955€955€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* 1/2 all inclusive (standard)1093€1093€1093€
1/2 all inclusive (superior)1185€1185€1185€
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL SECKIN AK 2* 1/2 sa doručkom161€161€161€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL ANADOLU 2* 1/2 sa doručkom127€127€114€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL HBS ABEM 2* 1/2 sa doručkom127€127€113€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL TECIMEN 2* 1/2 sa doručkom127€127€113€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL GRAND NETT 2* 1/2 polupansion-2230€230€184€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL MELIKE 2* 1/2 polupansion253€242€196€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL SURTEL 3* 1/2 all inclusive472€467€426€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL PONZ 3* 1/2 polupansion357€357€322€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL CAGDAS 2* 1/2 sa doručkom173€173€150€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL SANTUR 3* 1/2 polupansion230€220€173€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL BLUE SEA 3* 1/2 polupansion253€245€207€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: DABAKLAR KUšADASI 4* 1/2 polupansion299€299€217€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL ARORA 4* 1/2 all inclusive598€574€518€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL BELMARE 4* 1/2 all inclusive552€552€403€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL DERICI 4* 1/2 polupansion426€412€380€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL AYMA BEACH RESORT 4* 1/2 polupansion299€288€242€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL MY AEGEAN STAR 4* 1/3 all inclusive (promo)587€564€472€
1/2 all inclusive (standard)610€587€495€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* 1/2 all inclusive1058€1010€897€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: OMER HOLIDAY VILLAGE 4* 1/2 all inclusive (club soba)909€909€690€
1/2 all inclusive (superior soba)955€955€736€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* 1/2 all inclusive (standard)1093€1093€909€
1/2 all inclusive (superior)1185€1185€1001€
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL SECKIN AK 2* 1/2 sa doručkom161€148€127€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL ANADOLU 2* 1/2 sa doručkom104€104€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL HBS ABEM 2* 1/2 sa doručkom104€104€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL TECIMEN 2* 1/2 sa doručkom104€104€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL GRAND NETT 2* 1/2 polupansion-2184€127€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL MELIKE 2* 1/2 polupansion196€182€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL SURTEL 3* 1/2 all inclusive394€359€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL PONZ 3* 1/2 polupansion296€265€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL CAGDAS 2* 1/2 sa doručkom150€150€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL SANTUR 3* 1/2 polupansion173€150€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL BLUE SEA 3* 1/2 polupansion204€173€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: DABAKLAR KUšADASI 4* 1/2 polupansion196€175€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL ARORA 4* 1/2 all inclusive453€370€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL BELMARE 4* 1/2 all inclusive375€343€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL DERICI 4* 1/2 polupansion342€305€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL AYMA BEACH RESORT 4* 1/2 polupansion237€196€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL MY AEGEAN STAR 4* 1/3 all inclusive (promo)430€393€
1/2 all inclusive (standard)453€416€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* 1/2 all inclusive874€874€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: OMER HOLIDAY VILLAGE 4* 1/2 all inclusive (club soba)690€587€
1/2 all inclusive (superior soba)736€695€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* 1/2 all inclusive (standard)860€748€
1/2 all inclusive (superior)938€794€
Smeštaj Tip smeštaja06.09. - 18.0917.09. - 29.09
KUŠADASI: HOTEL SECKIN AK 2* 1/2 sa doručkom127€127€
Još 5 osoba gleda ovo putovanje.

Kušadasi 2021 Turska - prelepo more, veliki izbor klubova, restorana i sjajan šoping, Kušadasi je destinacija koju preporučuje najviše turista

kusadasi 2021

*za slike i opis smeštaja kliknite na naziv smeštaja u tabeli.

POPUSTI:

 • Dete do 7 god besplatno (svi hoteli osim hotela: Seckin AK 2*)
 • Dete do 12 god besplatno (hotel Arora , Kustur Holiday Village)
 • Dete do 13 god besplatno (hotel Grand Blue Sky 4*, hotel Panorama Hill 4*, hotel Aegan Star 4*, hotel Sentinus 4*, hotel Marti 4*, hotel Fantasia De Lux 5*, Le Blue Hotel & Resort 5*, Omer Holiday Village 4*)
 • Dete od 7 do 12 godina plaća 50% (svi hotel sa 2* osim Seckin AK)
 • Dete od 7 do 12 godina plaća 50% (svi hotel sa 2* osim Seckin AK)
 • Treća odrasla osoba na pomoćnom  ležaju -30% (hotel Ponz, Uslun, Asena, Grand Blue Sky 4*, Dabalkar 4*, hotel Arora 4*, hotel Derici 3*, hotel Karaaslan Inin 4*, Hotel Ayma, hotel Panorama Hill 4*, hotel My Aegean Star 4*, hotel Marti 4*, Le Blue Hotel & Resort).

VAŽNO:

 • Cene iz tabele su izražene po osobi i uključuju SMEŠTAJ NA BAZI 10 NOĆENJA sa izabranom uslugom.
 • Cenovnik organizovanog prevoza možete pogledati na sledećem linku - autobuski prevoz
 • ZA NAVEDENI ARANŽMAN NEMA DINARSKOG DELA. 
 • Online rezervacije i prijave su besplatne.

PRODAJNO MESTO:

 • Novi Sad, Danila Kiša 11, 021 544 444, 064 00 293 70

 

Ponudu svih aranžmana za letovanje u Turskoj možete pogledati ovde:
Turska letovanje 2021

Kušadasi 2021. 

Opis destinacije

Kušadasi 2021 - Kada je reč od letnjim destinacijama u Turskoj, Kušadasi je mesto koje je najpopularnije među mnogim turistima. Kombinacija lepih plaža, sjajne hrane i šopinga, ali i velikog izbora noćnih klubova dovoljan su razlog da se odlučite da ovo leto provedete u Kušadasiju.

Nekada malo ribarsko naselje danas je destinacija koja privlači mnoge željne provoda, ali i one koji žele da upoznaju ovu magičnu zemlju i njene atrakcije. Ukoliko odlučite da posetite Kušadasi 2021. godinu će vam obeležiti dani i noći na prelepim plažama, čuveni turski burek i zanimljivi obilasci praćeni fenomenalnim fotografijama.

Na samom vrhu stranice prilažemo listu dostupnih termina i smeštaja za Kušadasi letovanje 2021. Klikom na naziv smeštaja možete pogledati informacije i slike odabranog smeštaja, i prema tome izabrati željeno Kušadasi letovanje za sebe, porodicu ili odabrano društvo. Ono što je zagarantovano je da će Vam Kušadasi i Turska letovanje 2021. godine, uz Lider Travel aranžmane, biti nezaboravno iskustvo!

U nastavku možete naći mnoštvo zanimljivih informacija o “Ostrvu ptica”, kao i listu svih potencijalnih izleta, lokacija i opcija za smeštaj u Kušadasiju. Pre nego što se uputite u Kušadasi, možete pročitati koja su to naša Kušadasi iskustva

kušadasi 2021

Kušadasi 2021. - omiljena turska destinacija srpskih turista

Aranžmani Kušadasi leto 2021. - podrazumevaju prevoz komfornim autobusima, smeštaj u turskom hotelu sa bazenom (i doručkom), a deo ponude Lider Travel-a su svakako i fantastični izleti kao što je obilazak Pamukkala, drevnog grada Efesa i Artemidin hramAqua parka i zanimljivih plaža.

Ukoliko otputujete u Kušadasi letovanje ćete provesti u akciji - kako u dnevnim obilascima, tako i u noćnim izlascima. Ako više volite miran odmor, ne brinite, jer kada je pitanju Kušadasi plaže i bazeni pokraj hotela su idealno mesto za opuštanje uz ležaljku i koktel.

Kušadasi je raj za kupce sa nepreglednim nizom prodavnica i bazara koji nude sjajnu robu i sigurno ćete uživati u obaveznom cenkanju sa lokalnim trgovcima. Pored garderobe možete pronaći razne suvenire, nakit, svilu i sjajnu kožnu obući i jakne. Grand Bazaar u Kušadasiju je jedno od najvećih turskih šoping blaga i sigurno ćete uživati istražujući ga. 

Kušadasi Turska - leto 2021. na ostrvu ptica

Kušadasi je najveće letovalište na turskoj egejskoj obali, ali i mesto gde neprekidno pristaju putnički brodovi odakle turisti odlaze da vide drevni Efes. Pored luke nalaze se zidine Starog grada (Caravanserai) unutar kojih su smeštene bezbrojne radnjice, restorani, i mesta za noćni provod. 

Odmah pored je Ostrvo ptica, šarmantno ostrvce na čijem se špicu nalazi malena Đenovljanska tvrđava, kao i nekoliko kafića i barova. Ispod ostrva je nova marina u koju pristaju jahte iz celog sveta. Odatle grad nastavlja da se širi velikom brzinom i svake godine niču nove kuće i hoteli, duž obale i uz niska brda koja je okružuju.

Za mlade tu je čuveni Bar street (ulica barova) gde kafići i diskoteke rade cele noći i garantuju fenomenalnu zabavu tokom letovanja. Tu su i neki od naših predloga i kojih 7 stvari morate videti dok ste u Kušadasiju. Naravno ovo su samo naši predlozi, a vi se odlučite za najbolje :)

kušadasi 2021

Kušadasi leto 2021. -  plaže za uživanje 

Plažu za kupanje možete pronaći čak i u centru grada. Iako se plaža nalazi usred Kušadasija, najpoznatije gradsko kupalište je Ladies Beach. Tamo možete stići za nekoliko minuta uzimajući dolmuš (mini kombiji koji su gradski prevoz).

U prošlosti plaža je bila odvojena za muškarce i žene, ali danas to naravno nije slučaj. Dugačka plaža, oivičena palmama, ima brojne prodajne objekte koji nude hranu, piće i zasluženo je najpopularnija u celom Kušadasiju. Pored Ladies beach, poznata plaže u Kušadasiju su Long beach, Diamond beach, plaža Batihan..

Da li ste znali?

 • Nedaleko od Kušadasija nalaze se čuvene “pamučne tvrđave” ili “dvorci od pamuka”, tzv. Pamukale - za ovo bajkovito mesto znala je i čuvena Kleopatra, pa se u blizini nalazi i njeno kupatilo.
 • Zevsova pećina nalazi se na pola puta od Kušadasija prema Nacionalnom parku. U njoj se, prema legendi, Zevs često kupao sa prelepim devojkama skrivajući se od svoje ljubomorne žene Here.
 • Čuveni ''Trojanski konj'' nalazi se u gradu Čanakale i poklon je holivudskih glumaca tom gradu. 
 
Plan puta

1 – 2. dan Novi Sad – Kušadasi

Polazak za Kušadasi iz Novog Sada u 04:00h sa parkinga ispred Lokomotive, iz Beograda u 06:00h, iz Niša u 09:30h sa parkinga Hiper marketa „TEMPO“ ul.Bulevar 12 febuar br.80. Vožnja autobusom, autoputem Beograd-Niš (Košuta, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje), preko graničnog prelaza Gradina, graničnog prelaza Kapikule. Dolazak u hotel ili apartman u prepodnevnim časovima. Ulazak u sobe posle 14:00h po lokalnom vremenu. Noćenje.

2 – 11. dan Kušadasi

Boravak na bazi uplaćenih usluga.

12. dan Kušadasi - Novi Sad

Doručak za goste koji imaju uplaćenu uslugu BB, HB ili AI, napuštanje hotela ili apartmana do 11:00 h. Polazak za Srbiju autobusom u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (o tačnom vremenu polaska za Srbiju putnici će biti obavešteni od strane vodiča ili predstavnika).

Način plaćanja i prijave
Cena obuhvata/ne obuhvata
Izleti