Svi polasci
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL ANADOLU 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL HBS ABEM 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL TECIMEN 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL PARIS 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL GRAND NETT 2* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL MELIKE 2* 1/2 sa doručkom
1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL SURTEL 3* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL PONZ 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL CAGDAS 2* 1/2 sa doručkom
1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL SANTUR 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL USLAN 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL ASENA 3* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL BLUE SEA 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: DABAKLAR 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL ARORA 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL BELMARE 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL KARAASLAN INN 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL DERICI 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL AYMA BEACH RESORT 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL PANORAMA HILL 4* 1/2 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL MY AEGEAN STAR 4* 1/3 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL SENTINUS 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL MARTI 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: LE BLUE HOTEL & RESORT 5* 1/2 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: OMER HOLIDAY VILLAGE 4* 1/2 all inclusive (club soba)
1/2 all inclusive (superior soba)
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* 1/2 all inclusive (standard)
1/2 all inclusive (superior)
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL SECKIN AK 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.0708.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.0807.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.0905.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL GRAND BLUE SKY 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL ANADOLU 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL HBS ABEM 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL TECIMEN 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL PARIS 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL GRAND NETT 2* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL MELIKE 2* 1/2 sa doručkom
1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL SURTEL 3* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL PONZ 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL CAGDAS 2* 1/2 sa doručkom
1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL SANTUR 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL USLAN 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL ASENA 3* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL BLUE SEA 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: DABAKLAR 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL ARORA 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL BELMARE 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL KARAASLAN INN 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL DERICI 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL AYMA BEACH RESORT 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL PANORAMA HILL 4* 1/2 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL MY AEGEAN STAR 4* 1/3 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL SENTINUS 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL MARTI 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: LE BLUE HOTEL & RESORT 5* 1/2 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: OMER HOLIDAY VILLAGE 4* 1/2 all inclusive (club soba)
1/2 all inclusive (superior soba)
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* 1/2 all inclusive (standard)
1/2 all inclusive (superior)
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL SECKIN AK 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja18.06. - 30.0628.06. - 10.07
KUŠADASI: HOTEL GRAND BLUE SKY 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL ANADOLU 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL HBS ABEM 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL TECIMEN 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL PARIS 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL GRAND NETT 2* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL MELIKE 2* 1/2 sa doručkom
1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL SURTEL 3* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL PONZ 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL CAGDAS 2* 1/2 sa doručkom
1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL SANTUR 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL USLAN 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL ASENA 3* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL BLUE SEA 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: DABAKLAR 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL ARORA 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL BELMARE 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL KARAASLAN INN 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL DERICI 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL AYMA BEACH RESORT 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL PANORAMA HILL 4* 1/2 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL MY AEGEAN STAR 4* 1/3 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL SENTINUS 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL MARTI 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: LE BLUE HOTEL & RESORT 5* 1/2 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: OMER HOLIDAY VILLAGE 4* 1/2 all inclusive (club soba)
1/2 all inclusive (superior soba)
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* 1/2 all inclusive (standard)
1/2 all inclusive (superior)
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL SECKIN AK 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja08.07. - 20.0718.07. - 30.0728.07. - 09.08
KUŠADASI: HOTEL GRAND BLUE SKY 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL ANADOLU 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL HBS ABEM 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL TECIMEN 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL PARIS 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL GRAND NETT 2* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL MELIKE 2* 1/2 sa doručkom
1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL SURTEL 3* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL PONZ 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL CAGDAS 2* 1/2 sa doručkom
1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL SANTUR 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL USLAN 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL ASENA 3* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL BLUE SEA 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: DABAKLAR 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL ARORA 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL BELMARE 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL KARAASLAN INN 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL DERICI 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL AYMA BEACH RESORT 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL PANORAMA HILL 4* 1/2 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL MY AEGEAN STAR 4* 1/3 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL SENTINUS 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL MARTI 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: LE BLUE HOTEL & RESORT 5* 1/2 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: OMER HOLIDAY VILLAGE 4* 1/2 all inclusive (club soba)
1/2 all inclusive (superior soba)
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* 1/2 all inclusive (standard)
1/2 all inclusive (superior)
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL SECKIN AK 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja07.08. - 19.0817.08. - 29.0827.08. - 07.09
KUŠADASI: HOTEL GRAND BLUE SKY 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL ANADOLU 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL HBS ABEM 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL TECIMEN 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL PARIS 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL GRAND NETT 2* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL MELIKE 2* 1/2 sa doručkom
1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL SURTEL 3* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL PONZ 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL CAGDAS 2* 1/2 sa doručkom
1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL SANTUR 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL USLAN 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL ASENA 3* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL BLUE SEA 3* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: DABAKLAR 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL ARORA 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL BELMARE 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL KARAASLAN INN 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL DERICI 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL AYMA BEACH RESORT 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL PANORAMA HILL 4* 1/2 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL MY AEGEAN STAR 4* 1/3 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL SENTINUS 4* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL MARTI 4* 1/2 polupansion
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: FANTASIA HOTEL DE LUXE 5* 1/2 all inclusive
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: LE BLUE HOTEL & RESORT 5* 1/2 all inclusive (pogled dvorište)
1/2 all inclusive (pogled more)
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: OMER HOLIDAY VILLAGE 4* 1/2 all inclusive (club soba)
1/2 all inclusive (superior soba)
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* 1/2 all inclusive (standard)
1/2 all inclusive (superior)
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL SECKIN AK 2* 1/2 sa doručkom
Smeštaj Tip smeštaja05.09. - 17.09
KUŠADASI: HOTEL GRAND BLUE SKY 4* 1/2 all inclusive
Još 3 osoba gleda ovo putovanje.

Kušadasi leto - prelepo more, veliki izbor klubova, restorana i sjajan šoping, Kušadasi je destinacija koju preporučuje najviše turista

*za slike i opis smeštaja kliknite na naziv smeštaja u tabeli.

POPUSTI:

 • Dete do 7 god besplatno (svi hoteli osim hotela: Seckin AK 2*)
 • Dete do 12 god besplatno (hotel Arora , Kustur Holiday Village)
 • Dete do 13 god besplatno (hotel Grand Blue Sky 4*, hotel Panorama Hill 4*, hotel Aegan Star 4*, hotel Sentinus 4*, hotel Marti 4*, hotel Fantasia De Lux 5*, Le Blue Hotel & Resort 5*, Omer Holiday Village 4*)
 • Dete od 7 do 12 godina plaća 50% (svi hotel sa 2* osim Seckin AK)
 • Dete od 7 do 12 godina plaća 50% (svi hotel sa 2* osim Seckin AK)
 • Treća odrasla osoba na pomoćnom  ležaju -30% (hotel Ponz, Uslun, Asena, Grand Blue Sky 4*, Dabalkar 4*, hotel Arora 4*, hotel Derici 3*, hotel Karaaslan Inin 4*, Hotel Ayma, hotel Panorama Hill 4*, hotel My Aegean Star 4*, hotel Marti 4*, Le Blue Hotel & Resort).

VAŽNO:

 • Cene iz tabele su izražene po osobi i uključuju SMEŠTAJ NA BAZI 10 NOĆENJA sa izabranom uslugom.
 • Cenovnik organizovanog prevoza možete pogledati na sledećem linku - autobuski prevoz
 • ZA NAVEDENI ARANŽMAN NEMA DINARSKOG DELA. 
 • Online rezervacije i prijave su besplatne.

PRODAJNO MESTO:

 • Novi Sad, Danila Kiša 11, 021 544 444, 064 00 293 70

Kušadasi leto 2021. 

Opis destinacije

Kada se govori o letovalištima koje nudi Turska Kušadasi je destinacija koju preporučuje najviše turista. Egejska obala, veliki izbor klubova i specijaliteta turske kuhinje dovoljan su razlog da se odlučite za letovanje u Kušadasiju.

Nekada malo ribarsko naselje danas je destinacija koja privlači mlade željne provoda, ali i one koji žele da upoznaju ovu magičnu zemlju i njene atrakcije. Ukoliko odlučite da posetite Kušadasi 2021. godinu će vam obeležiti dani i noći na prelepim plažama, čuveni turski burek i zanimljivi obilasci praćeni fenomenalnim fotografijama.

Aranžmani Kušadasi leto 2021. - podrazumevaju prevoz komfornim autobusima, smeštaj u turskom hotelu sa bazenom (i doručkom), a deo ponude Lider Travel-a su svakako i fantastični izleti kao što je obilazak Pamukkala, drevnog grada Efesa i Artemidin hramAqua parka i zanimljivih plaža.

Ukoliko otputujete u Kušadasi letovanje ćete provesti u akciji - kako u dnevnim obilascima, tako i u noćnim izlascima. Ako više volite miran odmor, ne brinite, jer kada je pitanju Kušadasi plaže i bazeni pokraj hotela su idealno mesto za opuštanje uz ležaljku i koktel.

Na samom vrhu stranice prilažemo listu dostupnih termina i smeštaja za letovanje Kušadasi 2021. Klikom na naziv smeštaja možete pogledati informacije i slike odabranog smeštaja, i prema tome izabrati željeno Kušadasi letovanje za sebe, porodicu ili odabrano društvo. Takođe, u nastavku možete naći mnoštvo zanimljivih informacija o “Ostrvu ptica”, kao i listu svih potencijalnih izleta, lokacija i opcija za smeštaj u Kušadasiju.

Turska - država na dva kontinenta

Turska je država koja se prostire većim delom u zapadnoj Aziji i sa nekih 3% u jugoistočnoj Evropi. Nalazi se na obalama Crnog, Mramornog, Egejskog i Sredozemnog mora. Predstavlja zemlju kontrasta, s jedne strane nastoji da sačuva tradiciju i običaje, dok sa druge, s nestrpljenjem žuri u savremenu budućnost.

Zemlja koja spaja istok i zapad, dva kontinenta, bila je dom za mnoge značajne kulture i svetske civilizacije više od deset hiljada godina. Mnogi je nazivaju kolevkom civilizacije, a iskopine koje svedoče o tragovima ljudskog života iz doba neolita, vraćaju nas 6 500 god. p.n.e.

Od tada pa sve do savremenog doba ovim teritorijama prohujalo je nebrojeno civilizacija i kultura, svaka od njih ostavljajući vidljive tragove. Danas Turska zauzima površinu od 780.580 km2 i ima oko 73 miliona stanovnika. Poslednjih godina turizam je doživeo nagli uspon, leto je posebno atraktivno, a Turska se svrstala u 20 najznačajnijih svetskih turističkih destinacija.

Prelepi pejzaži smaragdnih uvala, kilometri peskovitih plaža, bistra tirkiznoplava morska voda, mediteranska klima, tradicionalna kuhinja, krstarenja, luksuzni hoteli, privlače godišnje preko 27 miliona turista iz celog sveta na letovanje.

Kušadasi Turska - leto na Ostrvu ptica

Kušadasi je najveće letovalište na turskoj egejskoj obali, ali i mesto gde neprekidno pristaju putnički brodovi odakle turisti odlaze da vide drevni Efes. Pored luke nalaze se zidine Starog grada (Caravanserai) unutar kojih su smeštene bezbrojne radnjice, restorani, i mesta za noćni provod. Pre nego što se uputite u Kušadasi, morate sastaviti "TO DO" listu.

Odmah pored je Ostrvo ptica, šarmantno ostrvce na čijem se špicu nalazi malena Đenovljanska tvrđava, kao i nekoliko kafića i barova. Ispod ostrva je nova marina u koju pristaju jahte iz celog sveta. Odatle grad nastavlja da se širi velikom brzinom i svake godine niču nove kuće i hoteli, duž obale i uz niska brda koja je okružuju. Za mlade tu je čuveni Bar street (ulica barova) gde kafići i diskoteke rade cele noći i garantuju fenomenalnu zabavu tokom letovanja.

Da li ste znali?

 • Nedaleko od Kušadasija nalaze se čuvene “pamučne tvrđave” ili “dvorci od pamuka”, tzv. Pamukale - za ovo bajkovito mesto znala je i čuvena Kleopatra, pa se u blizini nalazi i njeno kupatilo.
 • Zevsova pećina nalazi se na pola puta od Kušadasija prema Nacionalnom parku. U njoj se, prema legendi, Zevs često kupao sa prelepim devojkama skrivajući se od svoje ljubomorne žene Here.
 • Čuveni ''Trojanski konj'' nalazi se u gradu Čanakale i poklon je holivudskih glumaca tom gradu. 
 
Plan puta

1 – 2. dan Novi Sad – Kušadasi

Polazak za Kušadasi iz Novog Sada u 04:00h sa parkinga ispred Lokomotive, iz Beograda u 06:00h, iz Niša u 09:30h sa parkinga Hiper marketa „TEMPO“ ul.Bulevar 12 febuar br.80. Vožnja autobusom, autoputem Beograd-Niš (Košuta, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje), preko graničnog prelaza Gradina, graničnog prelaza Kapikule. Dolazak u hotel ili apartman u prepodnevnim časovima. Ulazak u sobe posle 14:00h po lokalnom vremenu. Noćenje.

2 – 11. dan Kušadasi

Boravak na bazi uplaćenih usluga.

12. dan Kušadasi - Novi Sad

Doručak za goste koji imaju uplaćenu uslugu BB, HB ili AI, napuštanje hotela ili apartmana do 11:00 h. Polazak za Srbiju autobusom u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (o tačnom vremenu polaska za Srbiju putnici će biti obavešteni od strane vodiča ili predstavnika).

Način plaćanja i prijave
Cena obuhvata/ne obuhvata
Izleti