Veličanstvena reka Nil – kolevka Egipta

Reka Nil je jedna od najpoznatijih reka sveta, a o njenoj veličini i značaju možemo govoriti i bukvalno i figurativno.

Reka Nil, arapski Bahr Al-Nil ili Nahr Al-Nil, najduža je reka na svetu, a nazivaju je i majkom svih afričkih reka.

Izdiže se južno od ekvatora i teče ka severu kroz severoistočnu Afriku da bi se ulio u Sredozemno more. Ima dužinu od oko 6.800 kilometara, a njegova impresivna površina se procenjuje na 3.349.000 kvadratnih kilometara.

Reka Nil

Nil protiče kroz 11 afričkih zemalja - njegov basen obuhvata delove:

 • Tanzanije
 • Burundija
 • Ruande
 • Demokratske Republike Kongo
 • Kenije
 • Ugande
 • Južnog Sudana
 • Etiopije
 • Eritreje
 • Sudana
 • kultivisani deo Egipta

Kako nastaje reka Nil?

Nil ima dve glavne pritoke:

 • Beli Nil
 • Plavi Nil

Beli Nil je duži i smatra se glavnim tokom i glavnom vodom reke Nil. Plavi Nil, koji nosi oko dve trećine zapremine rečne vode i većinu mulja.

Beli Nil izvire na jezeru Viktorija (lokacija), najvećem afričkom jezeru, koje se prostire u Ugandi, Keniji i Tanzaniji. Međutim, jezero Viktorija nije nužno najudaljeniji i „istinski“ izvor reke Nil, jer samo jezero ima mnogo reka koje dolaze iz okolnih planina.

Ipak, stručnjaci se ne slažu koja je pritoka Kagere najduži - a samim tim i najudaljeniji - izvor Nila. Na kraju, to bi bila ili Ruviironza u Burundiju ili Niabarongo iz Niungve šume u Ruandi.

Mnogo manje sporan je izvor Plavog Nila na jezeru Tana (lokacija) u Etiopiji. Plavi Nil se susreće sa Belim Nilom u blizini glavnog grada Sudana, Kartuma. Odatle, reka teče na sever kroz pustinju u Egiptu, i konačno, preko velike delte, Nil se uliva u Sredozemno more.

Delta Nila

Vode Nila teku sa prosečnom zapreminom od 300 miliona kubnih metara dnevno.

Potrebno je otprilike tri meseca da vode u blizini grada Džindže u Ugandi (tačka gde Nil napušta jezero Viktorija) stignu do Sredozemnog mora.

Delta Nila je duga oko 161 km od severa ka jugu i prostire se duž oko 241 km egipatske obale, od Aleksandrije na zapadu do Port Saida na istoku. To je jedna od najvećih svetskih rečnih delta sa oko 40 miliona stanovnika - otprilike polovina stanovništva Egipta.

Nil Kairo

Neposredno pre nego što stigne do Sredozemnog mora, reka se deli na dva glavna kraka, ogranak Rozete (na zapadu) i Damijeta (na istoku).

Kako je reka Nil dobila naziv?

Krstarenje Nilom i prizor ove moćne vodene sile samo je jedan od razloga zašto treba da posetite Egipat, a da li ste znali kako je Nil dobio ime?

Naziv Nil izveden je od grčkog Neilos (latinski: Nilus), a reč verovatno potiče od semitskog korena nahal, što znači dolina ili rečna dolina i otuda prošireno značenje - reka.

Činjenica da je Nil - za razliku od drugih njima poznatih velikih reka - tekao sa juga ka severu i plavio doline u najtoplije doba godine bila je misterija za stare Egipćane i Grke.

Stari Egipćani su reku zvali Ar ili Aur (koptski: Iaro), „crna“, aludirajući na boju sedimenata koje reka nosi kada je poplavljena.

Reka Nil

Nilsko blato je dovoljno crno da je samoj zemlji dalo svoje najstarije ime, Kem ili Kemi, što takođe znači „crno“ i označava tamu. U Odiseji, epskoj pesmi koju je napisao grčki pesnik Homer, Agiptos je ime Nila, kao i zemlje Egipta kroz koju protiče.

Reka Nil se u Egiptu i Sudanu sada zove Al-Nil, Al-Bahr, a Bahr Al-Nil ili Nahr Al-Nil.

Antička mitologija Nila

Putovanje u Egipat pružiće vam priliku da se upoznate sa brojnim legendama bogate mitologije ove zemlje, a mnoge od njih vezane su upravo za Nil.

Postoji velika verovatnoća da nijedna reka na Zemlji nije toliko zaokupila ljudsku maštu kao reka Nil.

Od priča o faraonima i krokodilima ljudožderima do otkrića kamena iz Rozete. Uz plodne obale reke Nil, rođena jedna od najistaknutijih civilizacija na svetu - Drevni Egipat - oko 3000. p.n.e.

Međutim, reka Nil nije bila izvor života samo za stare Egipćane, već je to i danas za milione ljudi koji žive duž njegovih obala.

Nil reka

Poznat i kao "majka svih afričkih reka", “otac života” i "kolevka čovečanstva", Nil je bio centar života u starom Egiptu. Reka Nil bila je centralna za uspon starih Egipćana do bogatstva i moći.

Pošto padavine u Egiptu gotovo da i ne postoje, reka Nil i njene godišnje poplavne vode omogućile su ljudima plodnu oazu za bogatu poljoprivredu.

Nil je kroz istoriju bio povezan sa mnogim bogovima i boginjama, za koje su Egipćani verovali da su duboko isprepleteni sa blagoslovima i prokletstvima zemlje, vremenom, kulturom i blagostanjem života ljudi.

Verovali su da su egipatski bogovi blisko povezani sa ljudima i da im mogu pomoći u svim aspektima njihovog života. U nekim mitovima, Nil se smatrao manifestacijom boga Hapija koji je blagoslovio zemlju izobiljem.

Poplave Nila

Svake godine, jake letnje kiše uzvodno i topljenje snega u etiopskim planinama bi ispunile Plavi Nil preko njegovog kapaciteta i poslale bujicu vode nizvodno.

Dodatna voda bi se zatim prelila preko obala na suvu pustinjsku zemlju Egipta. Kada bi se poplave smirile, na tlu bi ostajao gust crni mulj ili blato.

Mulj je stvorio bogato, plodno tlo za sadnju useva - od vitalnog značaja u ovoj pustinjskoj zemlji sa tako malo kiše.

Područje mulja bilo je poznato kao Crna zemlja, dok su pustinjske zemlje bile poznate kao Crvena zemlja. Svake godine, staroegipatski narod je željno iščekivao i zahvaljivao bogovima za životvorne poplave.

Ukoliko bi poplave izostale ili bi bile male, egipatskom narodu bi predstojala teška vremena sa malo hrane. Ako bi poplave bile isuviše obilne i prevelike, mogle bi da izazovu štetu i pomor ljudi u okolnim selima.

krstarenje nilom

Egipatski kalendar je podeljen na tri faze na osnovu godišnjeg ciklusa poplava Nila:

 • Aket, prvo godišnje doba, koje je pokrivalo period poplava između juna i septembra
 • Peret, vreme rasta i setve od oktobra do sredine februara
 • Šemu, vreme berbe između sredine februara i kraja maja.

Godine 1970. u Egiptu je izgrađena Asuanska visoka brana (lokacija) kako bi se pomoglo u regulisanju poplava Nila. Iako su poplave bile očajnički potrebne u starim vremenima, one su danas manje potrebne, pa čak su i smetnja modernoj civilizaciji, koja poseduje sisteme za navodnjavanje.

Iako se poplave više ne dešavaju duž Nila, sećanje na ovaj plodni blagoslov i danas se u Egiptu slavi, uglavnom kao zabava za turiste. Godišnja proslava, poznata kao Vafaa El-Nil, počinje 15. avgusta i traje dve nedelje.

Letovanje u Hurgadi pruža vam priliku da odete na izlet na Nilu i budete deo ove zabavne manifestacije koja će vas razoružati i oduševiti.

Flora i fauna Nila

Ljudi su samo jedna od mnogih vrsta kojima je Nil izvor života, jer ova reka protiče (i utiče) na različite ekosisteme duž svog toka. Bliže izvoru Belog Nila, reka se prostire kroz bioraznolikost tropskih kišnih šuma koje vrve biljkama kao što su stabla banana, bambus, žbunje kafe i ebonovina.

Bambus Nil

Dopire do mešovitih šuma i savana dalje na sever, sa ređim drvećem i više trave i žbunja. Postaje prostrana močvara u sudanskim ravnicama tokom kišne sezone. Vegetacija nastavlja da bledi dok se kreće ka severu, da bi konačno potpuno nestala kako reka stiže u pustinju.

Jedna od najznačajnijih biljaka Nila je papirus, vodeni cvetni šaš koji raste kao visoka trska u plitkoj vodi. Ovo su biljke koje su drevni Egipćani slavno koristili za pravljenje papira, kao i tkanine, gajtane, prostirke i drugo. Nekada je bio uobičajen deo autohtone vegetacije reke, i dok još uvek prirodno raste u Egiptu, danas je manje uobičajen u divljini.

Nilski konj

Kao i kod biljnog sveta, životinje koje žive u Nilu i oko njega su previše brojne da bismo ih pobrojali sve. Postoje mnoge ribe, uključujući nilskog smuđa, kao i mrene, somove, jegulje, slonove njuške, plućke, tilapiju i ribe tigrove. Duž reke takođe živi obilje ptica, a njene vode su takođe vitalni resurs za mnoga migrirajuća jata.

Nil takođe podržava nekoliko velikih životinjskih vrsta, kao što su nilski konji, koji su nekada bili uobičajeni duž većeg dela reke, ali sada uglavnom naseljavaju Sud i druga močvarna područja u Južnom Sudanu.

Tu su i kornjače mekog oklopa, kobre, crne mambe, vodene zmije i tri vrste guštera, čija dužina dostiže do 2 metra. Međutim, možda je najpoznatija fauna reke nilski krokodil.

Krokodil sa Nila

Oni naseljavaju većinu delova reke i jedna su od najvećih vrsta krokodila na Zemlji, rastu do 6 metara u dužinu.

Ovaj strašni grabljivac ima reputaciju ljudoždera, a ta titula mu je s razlogom dodeljena!

Za razliku od svojih američkih rođaka, mogu biti prilično agresivni prema ljudima. Procene govore da oko 200 ljudi godišnje strada od strane čeljusti ovih opasnih reptila.