Prikazani cenovnik: Cena sa prevozom po osobi

Svi polasci
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Smeštaj Tip smeštaja 21.05. - 01.06 31.05. - 11.06 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08 09.08. - 20.08 19.08. - 30.08 29.08. - 09.09 08.09. - 19.09 18.09. - 29.09
NEA FLOGITA: VILA KIKI 1/6 duplex apartman50€80€109€RasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodato149€119€109€79€
1/5 duplex apartmanRasprodato90€119€RasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodato129€119€89€
1/3 apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodato199€RasprodatoRasprodato109€
Smeštaj Tip smeštaja 21.05. - 01.06 31.05. - 11.06 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08 09.08. - 20.08 19.08. - 30.08 29.08. - 09.09 08.09. - 19.09 18.09. - 29.09
NEA FLOGITA: VILA KALIMERA 1/4 duplex apartman90€100€129€RasprodatoRasprodato189€Rasprodato199€Rasprodato189€149€129€99€
1/4 apartman80€RasprodatoRasprodatoRasprodato159€RasprodatoRasprodatoRasprodato189€Rasprodato139€119€99€
1/3 apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodato139€109€
Smeštaj Tip smeštaja 21.05. - 01.06 31.05. - 11.06 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08 09.08. - 20.08 19.08. - 30.08 29.08. - 09.09 08.09. - 19.09 18.09. - 29.09
NEA FLOGITA: VILA CORFU 1 1/4 dupleksRasprodatoRasprodatoRasprodato169€179€RasprodatoRasprodatoRasprodato219€199€Rasprodato139€109€
Smeštaj Tip smeštaja 21.05. - 01.06 31.05. - 11.06 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08 09.08. - 20.08 19.08. - 30.08 29.08. - 09.09 08.09. - 19.09 18.09. - 29.09
NEA FLOGITA: VILA CORFU 2 1/4 apartmanRasprodatoRasprodato139€Rasprodato179€199€RasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodato139€109€
Smeštaj Tip smeštaja 21.05. - 01.06 31.05. - 11.06 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08 09.08. - 20.08 19.08. - 30.08 29.08. - 09.09 08.09. - 19.09 18.09. - 29.09
NEA FLOGITA: VILA CORFU 3 1/5 | 4+1 apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodato169€179€RasprodatoRasprodatoRasprodato219€199€RasprodatoRasprodatoRasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 21.05. - 01.06 31.05. - 11.06 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08 09.08. - 20.08 19.08. - 30.08 29.08. - 09.09 08.09. - 19.09 18.09. - 29.09
NEA FLOGITA: VILA CORFU LUX 1/6 dupleksRasprodato80€109€119€129€149€159€Rasprodato159€149€Rasprodato109€79€
1/4 dupleksRasprodato90€119€139€159€169€189€Rasprodato189€169€Rasprodato119€99€
Smeštaj Tip smeštaja 21.05. - 01.06 31.05. - 11.06 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08 09.08. - 20.08 19.08. - 30.08 29.08. - 09.09 08.09. - 19.09 18.09. - 29.09
NEA FLOGITA: VILA ELLI 1/5 dupleks90€100€129€149€Rasprodato189€Rasprodato199€199€RasprodatoRasprodato129€99€
Smeštaj Tip smeštaja 21.05. - 01.06 31.05. - 11.06 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08 09.08. - 20.08 19.08. - 30.08 29.08. - 09.09 08.09. - 19.09 18.09. - 29.09
NEA FLOGITA: VILA KITSA 1/5 apartman60€90€119€129€Rasprodato159€169€Rasprodato169€Rasprodato129€119€89€
1/4 apartman80€90€119€139€Rasprodato169€189€Rasprodato189€Rasprodato139€119€99€
Smeštaj Tip smeštaja 21.05. - 01.06 31.05. - 11.06 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08 09.08. - 20.08 19.08. - 30.08 29.08. - 09.09 08.09. - 19.09 18.09. - 29.09
NEA FLOGITA: HOTEL - APARTMAN CORFU 1/4 apartmanRasprodato110€Rasprodato169€179€199€219€RasprodatoRasprodatoRasprodato159€129€109€
1/3 studioRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodato199€239€249€249€249€209€169€139€110€
1/2 studioRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodatoRasprodato269€RasprodatoRasprodatoRasprodato120€
Smeštaj Tip smeštaja 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07
NEA FLOGITA: VILA KIKI 1/6 duplex apartman109€RasprodatoRasprodato
1/5 duplex apartman119€RasprodatoRasprodato
1/3 apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07
NEA FLOGITA: VILA KALIMERA 1/4 duplex apartman129€RasprodatoRasprodato
1/4 apartmanRasprodatoRasprodato159€
1/3 apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07
NEA FLOGITA: VILA CORFU 1 1/4 dupleksRasprodato169€179€
Smeštaj Tip smeštaja 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07
NEA FLOGITA: VILA CORFU 2 1/4 apartman139€Rasprodato179€
Smeštaj Tip smeštaja 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07
NEA FLOGITA: VILA CORFU 3 1/5 | 4+1 apartmanRasprodato169€179€
Smeštaj Tip smeštaja 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07
NEA FLOGITA: VILA CORFU LUX 1/6 dupleks109€119€129€
1/4 dupleks119€139€159€
Smeštaj Tip smeštaja 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07
NEA FLOGITA: VILA ELLI 1/5 dupleks129€149€Rasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07
NEA FLOGITA: VILA KITSA 1/5 apartman119€129€Rasprodato
1/4 apartman119€139€Rasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.06. - 21.06 20.06. - 01.07 30.06. - 11.07
NEA FLOGITA: HOTEL - APARTMAN CORFU 1/4 apartmanRasprodato169€179€
1/3 studioRasprodatoRasprodato199€
1/2 studioRasprodatoRasprodatoRasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08
NEA FLOGITA: VILA KIKI 1/6 duplex apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodato
1/5 duplex apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodato
1/3 apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08
NEA FLOGITA: VILA KALIMERA 1/4 duplex apartman189€Rasprodato199€
1/4 apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodato
1/3 apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08
NEA FLOGITA: VILA CORFU 1 1/4 dupleksRasprodatoRasprodatoRasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08
NEA FLOGITA: VILA CORFU 2 1/4 apartman199€RasprodatoRasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08
NEA FLOGITA: VILA CORFU 3 1/5 | 4+1 apartmanRasprodatoRasprodatoRasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08
NEA FLOGITA: VILA CORFU LUX 1/6 dupleks149€159€Rasprodato
1/4 dupleks169€189€Rasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08
NEA FLOGITA: VILA ELLI 1/5 dupleks189€Rasprodato199€
Smeštaj Tip smeštaja 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08
NEA FLOGITA: VILA KITSA 1/5 apartman159€169€Rasprodato
1/4 apartman169€189€Rasprodato
Smeštaj Tip smeštaja 10.07. - 21.07 20.07. - 31.07 30.07. - 10.08
NEA FLOGITA: HOTEL - APARTMAN CORFU 1/4 apartman199€219€Rasprodato
1/3 studio239€249€249€
1/2 studioRasprodatoRasprodatoRasprodato
Ponuda ističe za:
Dana
Sati
Minuta
Sekundi
Još 2 osoba gleda ovo putovanje.

*za slike i opis smeštaja kliknite na naziv smeštaja u tabeli.

SAJAMSKA AKCIJA!

10% POPUSTA ZA REZERVACIJE I UPLATE U CELOSTI DO SUBOTE, 29.02.

VAŽNO:

  • Cene iz tabele su izražene po osobi i uključuju AUTOBUSKI PREVOZ I SMEŠTAJ NA BAZI 10 NOĆENJA.
  • ZA NAVEDENI ARANŽMAN NEMA DOPLATE ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA, KAO NI DINARSKOG DELA. 
  • Online rezervacije i prijave su besplatne.
PRODAJNO MESTO:
  • Novi Sad, Danila Kiša 11, 021 544 444, 064 00 293 70

POGODNOSTI ZA DECU:

  • Dete do 5,99 god na zajedničkom ležaju – plaća autobusku kartu prema mestu polaska

NEA FLOGITA

Dozvolite nam da vam predstavimo Nea Flogitu, predivno letovalište nadomak Soluna! Pravi biser, na samom startu poluostrva Halkidiki. Sitan pesak, postepen ulaz u more, „debeli lad“ na plaži, bezbroj kafića na plaži (i svi imaju WiFi), picerije, jedan od najboljih girosa u ovom delu Grčke, sladoled i domaći kolači, supermarketi veći i manji, Nea Plagia na 10 minuta šetnje, a Nea Mudanja na 10 minuta vožnje…. Nea Flogita je pravi izbor za sve!

Plan puta

1 – 2. dan Novi Sad – Nea Flogita

Polazak za Halkidiki iz Novog Sada u 15:00h sa parkinga ispred Lokomotive, iz Beograda u 17:00h, iz Niša u 21:00h sa parkinga Hiper marketa „TEMPO“ ul.Bulevar 12 febuar br.80. Vožnja autobusom, autoputem Beograd-Niš (Košuta, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje), preko graničnog prelaza Preševo, graničnog prelaza Evzoni. Dolazak u Nea Flogitu/Nea Kalikratiu u prepodnevnim satima. Smeštaj u programom predviđene objekte. Usluga po programu. Noćenje.

3 – 12. dan Nea Flogita

Slobodni dani za individualna razgledanja, posete i odmor. Usluga po programu. Noćenje.

12 / 13. dan Nea Flogita - Novi Sad

Napuštanje smeštajnih kapaciteta do 9:00h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak autobusa u popodnevnim časovima za Novi Sad. Putovanje preko graničnog prelaza Evzoni, graničnog prelaza Preševo, Vranja, Leskovca, Niša, Paraćina, Jagodine, Košute. Dolazak u Novi Sad predviđen za rane prepodnevne sate. Kraj programa.

Način plaćanja i prijave
Cena obuhvata/ne obuhvata
Izleti